ปฏิบัติการเอชไอเอชุมชนในประเทศไทย : การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน เพื่อกำหนดอนาคตของชุมชนอย่างแท้จริง

 เอชไอเอชุมชน (Community Health Impact Assessment : CHI […]

แบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

 ตอบแบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจ […]

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

 ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภา […]

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้าขยะ

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้า […]

ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีถ้วนหน้า”

HIA in Thailand – ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่ […]

ปั่นเพลิน…เดินสบาย : สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

 พร้อมหรือยังกับการระดมความเห็นให้ “สาธารณสุขเป็น […]

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพเคลื่อนก […]

สธ. – สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 สธ. – สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนม […]