“เอชไอเอชุมชน บทบาทและความท้าทายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”

กระบวนการ “เอชไอเอชุมชน” หรือกระบวนการประเมินผลกระทบต่อ […]

ปฏิบัติการปกป้องพื้นที่ “ไม่เอาถ่านหิน” สู้ด้วยข้อมูล เรียกร้องแผ่นดินที่รักกลับคืน !!!

จากเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่ “ลุ่มน้ำคลองท่าลาด” เ […]

สช.จัดประชุมวิชาการเอชไอเอชุมชนครั้งแรกของโลก ระบุเป็นเครื่องมือใหม่พัฒนาอนาคตชุมชนได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ส […]

ปฏิบัติการเอชไอเอชุมชนในประเทศไทย : การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน เพื่อกำหนดอนาคตของชุมชนอย่างแท้จริง

 เอชไอเอชุมชน (Community Health Impact Assessment : CHI […]

แบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ต่ออุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

 ตอบแบบสอบถามความเห็นประเด็นผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดจ […]

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

 ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภา […]

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้าขยะ

บอร์ด HIA ห่วงสุขภาพชุมชนมีมติประเมินผลกระทบ 2 โรงไฟฟ้า […]

ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีถ้วนหน้า”

HIA in Thailand – ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่ […]