ปั่นเพลิน…เดินสบาย : สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

 พร้อมหรือยังกับการระดมความเห็นให้ “สาธารณสุขเป็น […]

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพขับเคลื่อนกระบวนการเอชไอเอในอาเซียน

ปิดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียน ไทยประกาศโรดแมพเคลื่อนก […]

สธ. – สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 สธ. – สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนม […]

คสช. จัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอ-ลดผลกระทบระดับอาเซียน ระดมทุกภาคส่วนสร้างอาเซียนที่ยั่งยืน

 คสช. จัดประชุมทวิภาคีเอชไอเอ-ลดผลกระทบระดับอาเซียน ระด […]

สช.-มน. จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเอชไอเออาเซียน เตรียมความพร้อมก่อนจัดงานจริงปลายปีนี้

 สช.-มน. จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเอชไอเออาเซียน เตร […]

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

 เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม         […]

สามนักวิชาการไทย ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม IAIA15: Impact Assessment in the Digital Era

สามนักวิชาการไทย ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม IAIA15 : Im […]

10-12 มิถุนายน นี้พบกับงานวิชชาการ ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.

 วิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึ […]