เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

 เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม         […]

สามนักวิชาการไทย ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม IAIA15: Impact Assessment in the Digital Era

สามนักวิชาการไทย ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม IAIA15 : Im […]

10-12 มิถุนายน นี้พบกับงานวิชชาการ ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.

 วิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึ […]

ปาฐกถา เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” (IA of HIA) โดย นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ

HIA in Thailand – ปาฐกถา เรื่อง “ผลกระทบของกระบวน […]

วงวิชาการชี้เอชไอเอต้องพัฒนาความรู้ทางเทคนิคและสังคม ด้าน รธน.ใหม่ระบุไว้ 3 หมวดสำคัญ สิทธิ-แนวพื้นฐานแห่งรัฐ-ปฏิรูป

HIA in Thailand – วงวิชาการชี้เอชไอเอต้องพัฒนาควา […]

เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557

HIA in Thailand – เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้าร […]

คมส. เดินหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “ลดผลกระทบโรงไฟฟ้าขีวมวล”

 คมส. เดินหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “ลดผลกระทบโรงไฟฟ้ […]