8 เมษา NPS จัดรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้า 600 เมกกะวัตต์

        

           ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น.บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด จัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (ค.3) ของโครงการโรงไฟฟ้าความร้อน 600 เมกะวัตต์ ฉะเชิงเทรา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และได้มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 9-25 เมษายน ที่ผ่านมา

            โดยโครงการนี้ได้เป็นโครงการของบริษัท เนชั้นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มดับเบิ๊ล เอ เพาเวอร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ของโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินและคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ไปเมื่อ 10 ตุลาคม พ.ศ.2552 ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศเรื่องการทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ทำให้โครงการนี้ต้องเข้าข่ายต้องดำเนินการตามประกาศดังกล่าว

              บริษัท เนชั่นแนลฯ ได้ทบทวนและดำเนินการจัดทำรายงาน EHIA และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คชก. และที่ประชุม คชก. มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ไม่เห็นชอบรายงานฉบับนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เริ่มทำกระบวนการใหม่โดยเริ่มทำการรับฟังความเห็นในขั้นตอน ค.1 ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2557 และดำเนินการจนถึง ค.3 ซึ่งเป็นการจัดรับฟังความเห็นในขั้นตอนทบทวนร่างรายงานโคยสาธารณะและจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่จะถึงนี้

>>Click<<Link รายละเอียดการจัดกระบวนการ EHIA และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่แจ้งมายัง สช.

>>Click<< ร่างรายงานสำหรับเวที ค.3 ฉบับเต็ม

>>Click<< ร่างรายงานสำหรับเวที ค.3 ฉบับย่อ

>>Click<< สรุปประชุมเวที ค.3